Pol铆tica de privacitat

POL脥TICA DE PRIVACITAT

PROTECCI脫 DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades siguin tractats per FERRER ESCODA SL , CIF: B43204015 i domicili a   C/ SANTA ANNA 28, 43760 GANDESA ( TARRAGONA).

Quan les dades siguin captades en el procediment de compra, aquestes dades seran incloses en un fitxer denominat Gesti贸.

La finalitat d’aquest tractament 茅s la d鈥檃tendre la seva petici贸 i gestionar la seva compra. Aquestes dades nom茅s seran transmeses quan siguin necessaries per a la realitzaci贸 del lliurament de la comanda i seran conservades sempre que sigui necessari per la normativa de contractaci贸 i les obligacions derivades d’ella.

Quan aquestes dades siguin facilitades a trav茅s del procediment de contacte; aquestes seran incorporades en el fitxer de Contactes, que t茅 per finalitat la de gestionar i atendre les peticions de les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i tan sols seran conservades mentre es mantingui l’inter猫s leg铆tim que va ocasionar el seu tractament.

Enviament d’informaci贸 comercial:

Si l’usuari, aquest registrat o no, desitja rebre comunicacions publicit脿ries o promocionals en el correu electr貌nic i adre莽a facilitats en el formulari habilitat per a la recollida de dades, 茅s necessari marcar una creu en la casella ( Si ) considerant-se aquesta acci贸 afirmativa conforme s’autoritza de manera expressa i informada la recepci贸 d’informaci贸 comercial sobre productes, serveis aix铆 com promocions de FERRER ESCODA SL; en el cas que es marqui una creu en la casella ( No) s’entendr脿 que l’usuari ha manifestat la seva negativa a rebre informaci贸 de car脿cter comercial ( comunicacions publicit脿ries o promocionals ) :

S铆 que accepto rebre informaci贸 comercial sobre productes, serveis aix铆 com promocions de FERRER ESCODA SL

No accepto rebre informaci贸 comercial sobre productes, serveis aix铆 com promocions de FERRER ESCODA SL

En qualsevol cas podr脿 indicar la revocaci贸 del consentiment atorgat, aix铆 com exercitar els drets d’acc茅s, rectificaci贸 o supressi贸, la limitaci贸 del tractament o oposar-se, aix铆 com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions ser脿 necessari que es realitzin en C/ SANTA ANNA 28, 43760 GANDESA (TARRAGONA) o en el correu : info@cellerbarbarafores.com .

Aix铆 mateix, podr脿 presentar una reclamaci贸 davant l鈥橝g猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL路LECTUAL

Aquesta web 茅s propietat de FERRER ESCODA SL. Els drets de Propietat Intel路lectual i drets d’explotaci贸 i reproducci贸 d’aquesta web, de les seves p脿gines, pantalles, la Informaci贸 que contenen, la seva aparen莽a i disseny, aix铆 com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres p脿gines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, s贸n propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, aix铆 com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta p脿gina web, s贸n marques degudament registrades per FERRER ESCODA SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol 煤s indegut de les mateixes per persones diferents del seu leg铆tim titular i sense el consentiment expr茅s i inequ铆voc per part d’aquest podr脿 ser denunciat i perseguit a trav茅s de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jur铆dic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel路lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta p脿gina, no sent responsabilitat de FERRER ESCODA SL l’煤s que L’USUARI pugui portar a terme referent a aix貌, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Nom茅s per a 煤s personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol p脿gina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informaci贸, contingut o advertiments d’aquesta web sense la pr猫via autoritzaci贸 per escrit de FERRER ESCODA SL

FERRER ESCODA SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L鈥檜suari 脡s el propietari del suport en el qual el software es gravat. FERRER ESCODA SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l鈥 usuari transfereix software d鈥 aquest website al seu terminal, no podr脿 disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versi贸 del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCI脫

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislaci贸 espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a con猫ixer de quantes q眉estions se suscitin sobre la interpretaci贸, aplicaci贸 i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptaci贸 a les condicions generals recollides en aquest av铆s legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicaci贸 de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogu茅s correspondre-li

error: Content is protected !!