Política de privacitat

POL√ćTICA DE PRIVACITAT

PROTECCI√ď DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecci√≥ de Dades de Car√†cter Personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades siguin tractats per FERRER ESCODA SL , CIF: B43204015 i domicili a   C/ SANTA ANNA 28, 43760 GANDESA ( TARRAGONA).

Quan les dades siguin captades en el procediment de compra, aquestes dades seran incloses en un fitxer denominat Gestió.

La finalitat d’aquest tractament √©s la d‚Äôatendre la seva petici√≥ i gestionar la seva compra. Aquestes dades nom√©s seran transmeses quan siguin necessaries per a la realitzaci√≥ del lliurament de la comanda i seran conservades sempre que sigui necessari per la normativa de contractaci√≥ i les obligacions derivades d’ella.

Quan aquestes dades siguin facilitades a trav√©s del procediment de contacte; aquestes seran incorporades en el fitxer de Contactes, que t√© per finalitat la de gestionar i atendre les peticions de les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i tan sols seran conservades mentre es mantingui l’inter√®s leg√≠tim que va ocasionar el seu tractament.

Enviament d’informaci√≥ comercial:

Si l’usuari, aquest registrat o no, desitja rebre comunicacions publicit√†ries o promocionals en el correu electr√≤nic i adre√ßa facilitats en el formulari habilitat per a la recollida de dades, √©s necessari marcar una creu en la casella ( Si ) considerant-se aquesta acci√≥ afirmativa conforme s’autoritza de manera expressa i informada la recepci√≥ d’informaci√≥ comercial sobre productes, serveis aix√≠ com promocions de FERRER ESCODA SL; en el cas que es marqui una creu en la casella ( No) s’entendr√† que l’usuari ha manifestat la seva negativa a rebre informaci√≥ de car√†cter comercial ( comunicacions publicit√†ries o promocionals ) :

Sí que accepto rebre informació comercial sobre productes, serveis així com promocions de FERRER ESCODA SL

No accepto rebre informació comercial sobre productes, serveis així com promocions de FERRER ESCODA SL

En qualsevol cas podr√† indicar la revocaci√≥ del consentiment atorgat, aix√≠ com exercitar els drets d’acc√©s, rectificaci√≥ o supressi√≥, la limitaci√≥ del tractament o oposar-se, aix√≠ com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions ser√† necessari que es realitzin en C/ SANTA ANNA 28, 43760 GANDESA (TARRAGONA) o en el correu : info@cellerbarbarafores.com .

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web √©s propietat de FERRER ESCODA SL. Els drets de Propietat Intel¬∑lectual i drets d’explotaci√≥ i reproducci√≥ d’aquesta web, de les seves p√†gines, pantalles, la Informaci√≥ que contenen, la seva aparen√ßa i disseny, aix√≠ com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres p√†gines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, s√≥n propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FERRER ESCODA SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol √ļs indegut de les mateixes per persones diferents del seu leg√≠tim titular i sense el consentiment expr√©s i inequ√≠voc per part d’aquest podr√† ser denunciat i perseguit a trav√©s de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jur√≠dic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel¬∑lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta p√†gina, no sent responsabilitat de FERRER ESCODA SL l’√ļs que L’USUARI pugui portar a terme referent a aix√≤, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Nom√©s per a √ļs personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol p√†gina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informaci√≥, contingut o advertiments d’aquesta web sense la pr√®via autoritzaci√≥ per escrit de FERRER ESCODA SL

FERRER ESCODA SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L‚Äôusuari √Čs el propietari del suport en el qual el software es gravat. FERRER ESCODA SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l‚Äô usuari transfereix software d‚Äô aquest website al seu terminal, no podr√† disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versi√≥ del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCI√ď

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislaci√≥ espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a con√®ixer de quantes q√ľestions se suscitin sobre la interpretaci√≥, aplicaci√≥ i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptaci√≥ a les condicions generals recollides en aquest av√≠s legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicaci√≥ de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogu√©s correspondre-li

error: Content is protected !!