Paisatge humanitzat
per l'agricultura

 
 

GANDESA: TERRA ALTA


La Terra Alta és una comarca arrecerada pels Ports de Beseit, la Serra de Pàndols i la Serra de Cavalls, envoltada per l’Ebre , el Matarranya, l’Algars i el Canaletes. Com a comarca eminentment mediterrània, s’hi manifesten en tot el seu esplendor la triple simbologia del blat, l’olivera i la vinya.

El clima de la Terra Alta és mediterrani amb influències continentals: tardors suaus, hiverns freds, primaveres tardanes i estius calorosos; i amb dos vents dominants: el cerç i la garbinada. El cerç és un vent que prové de l’Aragó, eixut i fred. La garbinada, que prové del mar és humida i fresca.Aquests dos vents ens ajuden a mantenir la sanitat i la vitalitat de les plantes.

L’altitud oscil.la entre els 350 i els 600 metres sobre el nivell del mar il’obertura de les terres de conreu hi fan possible un elevat nombre d’hores d’insolació. El nivell de pluges, escàs, no supera els 450 litres per m2 l’any.

Aquestes condicions dónen un important contrast tèrmic entre els dies i les nits afavorint una millor maduració dels raïms.

 

GANDESA: TERRA ALTA


La Terra Alta és una comarca arrecerada pels Ports de Beseit, la Serra de Pàndols i la Serra de Cavalls, envoltada per l’Ebre , el Matarranya, l’Algars i el Canaletes. Com a comarca eminentment mediterrània, s’hi manifesten en tot el seu esplendor la triple simbologia del blat, l’olivera i la vinya.

El clima de la Terra Alta és mediterrani amb influències continentals: tardors suaus, hiverns freds, primaveres tardanes i estius calorosos; i amb dos vents dominants: el cerç i la garbinada. El cerç és un vent que prové de l’Aragó, eixut i fred. La garbinada, que prové del mar és humida i fresca.Aquests dos vents ens ajuden a mantenir la sanitat i la vitalitat de les plantes.

L’altitud oscil.la entre els 350 i els 600 metres sobre el nivell del mar il’obertura de les terres de conreu hi fan possible un elevat nombre d’hores d’insolació. El nivell de pluges, escàs, no supera els 450 litres per m2 l’any.

Aquestes condicions dónen un important contrast tèrmic entre els dies i les nits afavorint una millor maduració dels raïms.

 
 
 


 

Actualment cultivem 30 hectàrees de vinya, repartides pel terme municipal de Gandesa que es complementen amb petites parcel.les d’oliveres i ametllers.

La estructura de la propietat agrària a la Terra Alta està molt fragmentada i és típica la disperció de les finques per les diferents parts del terme, la qual cosa ens dóna una gran diversitat de cultius i la existència de taques de bosc disperses per tot el territori. Aquest mosaic agrari, típicament mediterrani, conforma el bell paisatge humaitzat de secà, que tant de plaer ens dóna, a la vegada que afavoreix la biodiversitat, tan important pels ecosistemes.


Actualment cultivem 30 hectàrees de vinya, repartides pel terme municipal de Gandesa que es complementen amb petites parcel.les d’oliveres i ametllers.

La estructura de la propietat agrària a la Terra Alta està molt fragmentada i és típica la disperció de les finques per les diferents parts del terme, la qual cosa ens dóna una gran diversitat de cultius i la existència de taques de bosc disperses per tot el territori. Aquest mosaic agrari, típicament mediterrani, conforma el bell paisatge humaitzat de secà, que tant de plaer ens dóna, a la vegada que afavoreix la biodiversitat, tan important pels ecosistemes.