El QuintĂ 

Els nostres vins

Integrades en el mosaic agrari de la Terra Alta, tenim unes finques que ens
permeten obtenir uns VINS SINGULARS I AMB NOM PROPI:El Quintà, Abrisa’t, El Templari, Coma d’En Pou i el Dolç.

El QuintĂ 

Garnatxa Blanca

El Quintà significa un conjunt de terres, normalment de superfície reduïda, que són conreades per compte del mateix propietari. En aquest cas hem anomenat El Quintà al vi elaborat amb el raïm procedent de DUES PETITES PARCEL.LES, que són conegudes com la Cometa i el Coll de Batea. Aquestes parcel.les, situades a ponent de la ciutat de Gandesa, en direcció a la veïna comarca del Matarranya, tenen una orientació Est-Oest, en una zona de petites i suaus ondulacions.

La Cometa i el Coll de Batea acullen venerables GARNATXES BLANQUES  plantades abans de l’any 1948, que donen un gra petit, solt i daurat. El sòl és de sorra fina de naturalesa granulada (franco-pinyolenca) en la que la sílice ha sedimentat en un mitjà calcari formant la TERRA PANAL.

Garnatxa Blanca fermentada i criada en barrrica durant 6 mesos. Descarregar fitxa tècnica

error: Content is protected !!